Ürün

Poncho® FS 600

Özellikler:

  •  Tohumun etrafında oluşturduğu alan ile hedeflenen noktada sistemik etkili.
  •  Düşük dozuyla çevreci.
  •  Mide ve temas yoluyla sinir sistemine etki eder.
  •  Profesyonel tohum uygulaması için ideal.

ÜRÜN GRUBU

  • Tohum İlaçları

ETKİLİ MADDE

  • 600g/l Clothianidin

FORMÜLASYON

  • FS (Tohum ilaçlaması için akıcı konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 5 L

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı

Zararlı Adi

Kullanma Dozu ve Dönemi

Mısır

Telkurtları (Agriotes spp. )

Bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum)

84 ml /1 ünite (50.000  adet tohum) larva

 

126 ml /1 ünite (50.000 adet tohum) larva

Pamuk

Bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum)

800 ml/100 kg tohum, larva

Ayçiçeği

Telkurtları (Agriotes spp. )

Bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum)

800 ml/100 kg tohum, larva

 

1000 ml/100 kg tohum, larva

 

BİTKİLER İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Mısırda bir ünite ağırlığı (torba ağırlığı) 9-23 kg arasında değişebilmektedir.  Yukarıda verilen ünite dozları ünite ağırlığı 16 kg olan çeşitler için hesaplandığında  yaklaşık sırasıyla 525 ml/100 kg ve 788 ml/100 kg tohum dozuna tekabül etmektedir. İlaçlamalar profesyonel tohum ilaçlama makineleriyle yapılmalıdır. Bu durumda bir ünite için yaklaşık 240 ml ilaçlı su (100 kg tohum için 1500 ml ilaçlı su) yeterlidir.

İyi bir kaplama için her durumda ilaçlama öncesi kalibrasyon yapılmalıdır. İlaçlama sonrası tohumların kurudu- ğuna emin olduktan sonra torbalamanın yapılmasına dikkat edilmelidir. İyice kurumadan torbalanan tohumlar- da yüksek nem çimlenmenin düşmesine neden olabilir.

Pamuk: Ekimden önce 1 m2’de ortalama 2 larva veya küme halindeki yabancıotlarda ortalama 1 larva varsa tohum ilaçlaması yapılır.

Dikkat: İlaçlamanın homojen olması ve her tohuma uygun dozun düşmesi için ilaçlanacak tohumun gravi- tasyonunun yapılmış olması, toz ve diğer partiküllerden temizlenmiş olması gerekir. Ekim sırasında pnömatik mibzerlerde basınçla oluşan tozun da havaya doğru değil, yere veya toprağa doğru yönlendirilmesi; tozla birlikte ayrışan bir miktar aktif maddenin çevreye yayılmasını engelleyecek ve muhtemel olumsuz etkilerini en aza indirecektir.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Mısır: Bir ünite tohuma (50000 adet tohum =1 torba) verilen uygulama dozları büyük veya küçük daneli tüm mısır çeşitlerinde  uygulanabilir. Ancak 100 kg tohuma uygulama yapılacaksa bir ünite ağırlığı üzerinden  100 kg tohuma düşecek doz hesaplanmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ

Poncho FS 600 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insekti- sittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Poncho’nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda  ise, farklı etki mekaniz- masına sahip (Grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Kloronikotiniller / Neoni- kotinoitlere karşı olası direnç gelişimini önlemek için, imidacloprid  veya aynı kimyasal sınıftaki diğer bileşiklerle henüz ilaçlanmış bitkilerde, clothianidin uygulaması önerilmez. Clothianidin tohum ilacı olarak kullanıldığında, aynı kimyasal sınıftaki aktif maddelerde tekrar eden yeşil aksam ilaçlamaları uygulanmamalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Pomarsol Forte, Redigo M FS 120 ile karışabilir. Karışımlar ve çeşidinize en uygun doz konusunda tereddüt etmeniz halinde firmamıza danışınız.