Ürün

Loader

Lusen® SC 500

Özellikler

  • Her devrede uzun süreli etkin koruma
  • Daha yeşil ve sağlıklı bitkiler, daha yüksek verim
  • Fluopyram’ın koruyucu, tedavi edici ve spor oluşumunu engelleyici etkisi ile Trifloxystrobin’in benzersiz Mezostemik etkisi
  • Kontak, translaminar özellikler yanında bitki dokularında yayılabilme
  • Doğaya, çevreye ve hedef dışı organizmalara karşı minimum risk

ÜRÜN GRUBU

  • Fungisit

ETKİLİ MADDE

  • 250 g/L Fluopyram + 250 g/L Trifloxystrobin

FORMÜLASYON

  • SC (Süspansiyon Konsantre)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

  • 250 ml, 200 ml, 100 ml
Bitki Adı Yabancı Otlar & Hastalık Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Antepfıstığı

Antepfıstığında Karazenk Hastalığı
(Pseudocercospora pistacina)

20 ml / 100 L su

10

Fındık

Fındıkta Külleme Hastalığı (Erysiphe sp)

20 ml / da

10

Kayısı

Çiçek monilyası
(Monilia laxa = Sclerotinia laxa)

25 ml / 100 L su

3

Biber (sera)

Patlıcangillerde Külleme
(Leveillula Taurica, Oidium, Iycopersici, Oidium neolycopersici)

20 ml / 100 L su

3

Domates (sera)

Patlıcangillerde Külleme
(Leveillula Taurica, Oidium, Iycopersici, Oidium neolycopersici)

20 ml / 100 L su

3


*Tüketim amaçlı bağ yaprağı tüketimi yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.


BİTKİLER İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Antepfıstığında Karazenk Hastalığı:

1.ilaçlama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu ilaçlama, çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.

2.ilaçlama ve diğer ilaçlamalar: Kullanılan ilaçların etki süresi dikkate alınarak, enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar ilaçlamalara devam edilir.

Fındıkta Külleme hastalığı:

Erysiphe sp.’nin neden olduğu Külleme hastalığı bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde uygulamaya başlanır. İklim koşulları ve ürünün etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer uygulamalara hasada kadar devam edilir. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

DİRENÇ YÖNETİMİ

LUSEN SC 500 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2:7 ve C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için LUSEN SC 500’ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (C2:7 ve C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif madde içerdiğinden dayanıklılık oluşma riski düşüktür. Bununla birlikte aynı etmene karşı bir sezonda ardı ardına kullanımdan kaçınılmalı ve araya etki şekli farklı fungisitler kullanılmalıdır. Direnç gelişimini geciktirmek için aynı üretim sezonunda önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Özel bir antidot bilinmiyor.