Ürün

Loader

Lamardor® New

Özellikler :

 • Geniş etki spektrumu
 •  Yüksek etki ve güvenilir kontrol
 •  Gelişmiş bitki fizyolojisi Lamardor tohum ve toprak kökenli hastalıkların kontrolü yanında bitki gelişimini ve sağlığını yakından   ilgilendiren beş önemli avantajı da beraberinde getirmektedir:
 •  Gelişmiş bitki dayanıklığı
 •  Mükemmel ve sağlıklı bitki duruşu
 •  Daha iyi kök gelişimi
 •  Arttırılmış dona dayanıklılık
 •  Gelişmiş kuraklık toleransı

ÜRÜN GRUBU

 • Tohum İlaçları

ETKİLİ MADDE

 • 150 g/l Prothioconazole + 20 g/l Tebuconazole

FORMÜLASYON

 • Tohum İlaçlaması İçin Akıcı Konsantre (FS)

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

 • 1 L, 5 L

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki AdıHastalık AdıKullanma Dozu ve Dönemi
Arpa

Açık rastık (Ustilago nuda)

Kapalı rastık (Ustilago hordei)

Yaprak çizgi hastalığı (Pyrenophora graminea)

50 ml / 100 kg tohum

50 ml / 100 kg tohum

50 ml / 100 kg tohum

Buğday

Rastık (Ustilago tritici)

Sürme (Tilletia foetida, T. caries)

Kök ve kökboğazı çürüklüğü (Fusarium spp.)

50 ml / 100 kg tohum

50 ml / 100 kg tohum

50 ml / 100 kg tohum

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ:

Öncelikle ilaçlanacak tohumluk yabancı maddelerden ve tozdan arındırılmış ve gravitasyona tabi tutula- rak homojen bir hale getirilmiş olmalıdır. İyi ve güvenli bir ilaçlama için profesyonel ilaçlama ekipmanlarının kullanımı öncelikle tercih edilmelidir. Sıvı ilaçlama tertibatı olan selektörlerle de ilaçlama yapılabilir. İlaçlama öncesi kullanılacak ilaçlama ekipmanı kalibre edilmeli ve 100 kg tohum için gidecek ideal ilaçlı su miktarı belirlenmelidir (bu miktar 100 kg tohum için 500 - 800 ml arasında değişebilir). İdeal su miktarı tohumu iyi bir şekilde kaplayan fakat akmayan miktardır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar ilaç, gerekli miktar su ile iyice karıştırılır. İlaçlama tertibatı deposuna konarak ilaçlama yapılır. İlaçlamadan sonra çuvallanacak ilaçlı tohumun kurumuş olduğundan emin olunmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

Lamardor New FS 170 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3, G1 olarak sınıflandırılmış bir tohum ilacıdır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç ge- lişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Lamardor New’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını (1 ilaçlama) aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği du- rumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3, G1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif madde içerdiğinden  dayanıklılık oluşma riski düşüktür. Bununla birlikte aynı etmene karşı ardı ardına kullanımdan kaçınılmalı ve arada etki şekli farklı fungisitler kullanılmalıdır.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Mide yıkanması normal olarak gerekli değildir. Eğer büyük miktarlarda  (ağız dolusundan fazla) yutulmuşsa,  aktif karbon ve sodyum sülfat verilmelidir. İçerisinde önerilen toplam uygulama  sayısını (1 ilaçlama) aşmayınız. Uygulamanın tekrarının gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3, G1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif madde içerdiğinden  dayanıklılık oluşma riski düşüktür.  Bununla birlikte aynı etmene karşı ardı ardına kullanımdan kaçınılmalı ve arada etki şekli farklı fungisitler kullanılmalıdır.