Ürün

Loader

Finish Pro

ÜRÜN GRUBU

 • Hasat Yardımcıları

ETKİLİ MADDE

 • 720 g/l Ethephon + 45 gr/l Cyclanilide - 120 g/l

FORMÜLASYON

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

 • Pamuk makinalı hasada hazırlanır. 
 • 10-15 gün daha erken toplanması sağlanır.
 • El ile hasat kolaylaşır. 
 • Pamuğun yapraklarını dökerek taban kozaların çürümesi önlenir. 
 • Kırağı ve olumsuz hava koşullarından zarar görme riski azalır. Bu nedenle hasadı erken bitirip, sonbaharda tarlayı hazırlama olanağı elde edilir. 

 

Diğer Hususlar ve Uyarılar

 • Ortalama hava sıcaklığı 17°C'nin altına düşmüşse kullanılması tavsiye edilmez.
 • Normal koşullarda ilaçlamayı takiben 10-15 gün sonra hasat yapılabilir. Ama sıcaklık düştükçe bu süre 3 haftaya kadar uzayabilir.
 • Finish Pro uygulamasını takiben 8 saat içinde yağmur yağmamalıdır. 
 • İlaçlamalarda yayıcı ve yapıştırıcı maddeler kullanılmamalıdır. 
 • Sık ve gür pamuklarda iyi bir sonuç alabilmek için gerekirse 7-10 gün arayla ikinci uygulama yapılmalıdır. 
 • Erken yaşlanma görülen veya sağlıksız bitkilerde beklenen sonuç alınamayabilir. 
 • İlaçlar metalleri aşındırabilir. Bu nedenle ilaçlama aletleri uygulamadan sonra bol su ile yıkanmalıdır. 
 • Uygulamalar esnasında ilaçların çevre bitkilere sürüklenmesinden sakınılmalıdır. İlaçları pamuktan başka kültür bitkilerinde kullanmayınız. 

 

Kullanım Zamanının Belirlenmesi ve Dikkate Alınacak Kriterler

Koza Olgunluğu

Hasat edilmesi istenilen son koza olgun olmalıdır. 

a) Olgun koza keskin bir bıçakla ortadan enine güçlükle kesilir.

b) Çiğit kabuğunun çevresi kahverengileşmiş olup, lifler ayrılmaya başlamıştır. 

c) Olgun koza, lif oluşumu ve tohum gelişimini tamamlamış kozadır. 

Zamanlama için ekibimizden destek alınız. 

Finish Pro Uygulanan Tarlalarda

Finish Pro uygulamasından 30 gün içerisinde mısır, hububat, 60 gün içerisinde yaprağı yenen sebze, 120 gün içerisinde havuç, turp gibi kökü yenen sebze ekmeyiniz.

Hububat, darı, mısır 2 hafta ekmeyiniz. 

Soğan 4 ay ekmeyiniz. Marul 9 ay ekmeyiniz.